Đề xuất đấu giá khu 'đất vàng' bị bỏ hoang ven biển Đà Nẵng