Đề xuất chuyển nhà tái định cư bị bỏ hoang sang nhà ở xã hội: Chuyên gia nói gì?